Open top menu

Syndrom Piotrusia Pana – droga ucieczki współczesnego mężczyzny


Obejrzyjcie bardzo ciekawy wywiad. O konsekwencjach obecnej sytuacji społecznej mężczyzn opowiada Wojciech Eichelberger, wiceprezes Masculinum:

Rzeczywistość w której teraz żyjemy w taki sposób kształtuje mężczyzn, że syndrom Piotrusia Pana jest częstym sposobem radzenia sobie z tą nieokreślonością w jakiej w tej chwili muszą żyć mężczyźni.


Magdalena Sobolska