Open top menu
Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska


Czym jest alienacja rodzicielska? Jak wpływa to na dziecko? Kiedy można ułożyć relacje z dzieckiem, kiedy się go nie widzi? Odpowiada Jacek Masłowski w radiowej Jedynce.

W świadomości rodzica, który alienuje dziecko od alienowanego, często wydaje, że swoją wrogość kieruje w stosunku do drugiego rodzica. Natomiast wrogość ukierunkowana jest na dziecko, które jest uprzedmiotowione – posłuchaj.


Fundacja Masculinum
Fundacja Masculinum

Lorem ipsum dolor sit amet