Open top menu

Zespół Masculinum

Jacek MasłowskiJacek Masłowski

Pełni funkcję prezesa Masculinum od momentu powołania Fundacji. Na co dzień działa jako psychoterapeuta, trener i coach. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz liczne kursy w zakresie psychologii, psychoterapii i rozwoju i efektywności innych. W Masculinum odpowiada za bieżące funkcjonowanie Fundacji oraz planowanie strategicznych inicjatyw, a także nadzoruje merytoryczny zakres warsztatów.

Wojciech EichelbergerWojciech Eichelberger

Wiceprezes Masculinum, zaś na co dzień psychoterapeuta i trener w Instytucie Psychoimmunologii IPSI, którego jest współzałożycielem. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Aktywny komentator życia społecznego. Udziela wywiadów, publikuje felietony oraz eseje w kluczowych mediach.

Edi PyrekEdi Pyrek

Współzałożyciel Masculinum – odpowiada za strategię oraz prowadzenie warsztatów, a także merytoryczny wymiar Fundacji. Na co dzień zajmuje się mentoringiem oraz pracuje jako konsultant biznesowy. Szkolił premierów, ministrów i posłów, pracował też w Afganistanie jako negocjator pokojowy. Bada procesy inicjacji i działa jako terapeuta, podróżnik, dokumentalista, dziennikarz. Wprowadza też polskie marki do Chin.

Piotr StohnijPiotr Stohnij

Ekspert ICAN Institute, wydawcy Harvard Business Review Polska i wiceprezes Masculinum. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Buduje i wdraża strategie marketingowe i sprzedażowe oraz pomaga organizacjom przejść zmianę pokoleniową. W Fundacji odpowiada za planowanie bieżących działań i priorytetów oraz za komunikację i relacje z partnerami.

Marcin GrudzieńMarcin Grudzień

Redaktor portalu masculinum.org, socjolog, psychoedukator, trener i koordynator projektów szkoleniowych w trzecim sektorze i oświacie, wykładowca akademicki. Studiował w Studium Pomocy Psychologicznej Par w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Szkole Trenerów Grup Wsparcia Fundacji Sto Pociech. Badacz męskich ruchów społecznych, aktywny uczestnik męskich grup wsparcia. Prowadzi grupy wsparcia dla rodzin patchworkowych. Przez wiele lat dziennikarz i redaktor w prasie społecznej i poradnikowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.