Portal Masculinum

Co jest „Przyjazne Tacie”?

31 lipca 2014 R. Robert Kucharski
Ojciec jest dla każdego z nas postacią niezwykle ważną. Przyjmuje się, że to on uczy dzieci odwagi, daje pewność w życiu i tłumaczy zawiłości świata. Jak to robi? Po co? Komu się udaje?

Ojciec, który aktywnie spędza czas z dzieckiem, przekazuje mu własne doświadczenie życiowe i wiedzę. Świadomie pogłębiając swoją więź z dzieckiem rozwija w nim cechy, które ułatwią mu później, w życiu dorosłym radzenie sobie ze wszelkimi problemami.

Konkurs

Z tych przesłanek wyrasta właśnie konkurs Przyjazne Tacie. Ma on na celu zmniejszenie barier stojących przed ojcami w pogłębianiu więzi z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach projektu będziemy przyznawać certyfikat Przyjazny Tacie: instytucjom, organizacjom, firmom prowadzącym działalność ułatwiającą ojcom spędzanie czasu z dzieckiem w sposób aktywny i budujący ich wzajemną więź.

O ile powoli stają się standardem ułatwienia dla matek we wszystkich instytucjach użyteczności publicznej, to nie ma systemowych rozwiązań pomagających ojcom w przejmowaniu aktywności wychowawczej nad dziećmi i pogłębianiu ich wzajemnej więzi. Co prawda większość przedsięwzięć skierowanych do matek, z powodzeniem może służyć również ojcom (jak miejsce dla matki z dzieckiem w domach handlowych), ale jednak nie istnieją rozwiązania dedykowane i wspierające ojców w ich wyjątkowej roli wychowawczej. Mogłyby ją pełnić na przykład różne formy zorganizowanej aktywności ojców i dzieci o charakterze sportowym, chociażby z okazji dnia ojca na terenie placówek oświatowych. Czy wyjazdy typu surwiwalowego organizowane przez miejsca pracy, albo zniżki na wizyty w muzeach techniki, czy kinach lub teatrach na określone filmy i spektakle.

Cel

Katalog tego rodzaju rozwiązań ma charakter otwarty i może być stale wzbogacany przez twórcze podejście do problematyki pogłębiania wzajemnej więzi ojców i dzieci.

Celem projektu jest więc zmiana w postaci poprawy uwarunkowań organizacyjnych i społecznych wzmacniających relacje ojciec – dziecko w Polsce. Efektem konkursu ma być poprzez wprowadzenie w instytucjach, organizacjach i firmach nowych form działania zwiększających zaangażowanie ojców w wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Dlatego bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która  ma pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb ojców w zakresie wspólnego spędzania czasu dzieckiem i pogłębiania ich wzajemnej więzi.

KOMENTARZE

Powiedz, co myślisz

Fundacja Masculinum

Przejdź na stronę >

Instytut Psychoterapii Masculinum

Przejdź na stronę >