Portal Masculinum

Technika i Mistrzostwo

17 lipca 2023 R. Norbert Łukaszuk
Dawne plemiona miały swoich szamanów. Zwracano się do nich, kiedy potrzebowano poznać odpowiedź na nurtujące pytanie, uleczyć chorobę ciała lub duszy, dokonać transformacji chłopca w użytecznego dla społeczności męża, czy po prostu poradzić się w różnych życiowych sprawach. Byli to ludzie, którzy osiągnęli wyższy stopień świadomości.
Wierzono, że są w stanie kontaktować z bogami i stanowią swego rodzaju pomost pomiędzy zwykłymi śmiertelnikami, a Siłą Wyższą i naturą. Dzisiaj podobną rolę pełnią duchowi przywódcy i naukowcy, cieszący się dużym autorytetem. Przez wiele wieków obowiązki te spadały na kapłanów, księży lub innych przedstawicieli religii, w zależności od kultury i wyznania. Zarówno szamani, jak i kapłani, czy naukowcy to ludzie, kierowani przez archetyp Mędrca. Kontynuujemy naszą opowieść o archetypach męskości i ich współczesnych obliczach.

Mędrca w Pełni cechują przede wszystkim: wiedza i mistrzowskie opanowanie technologii. Mędrzec jest człowiekiem, do którego przychodzą ludzie, kiedy samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie z problemem. Jemu dostępna jest wiedza, odbiegająca od wiedzy powszechnej. Ma unikalne spojrzenie, którym chętnie dzieli się z innymi, niosąc im pomoc w trudnych chwilach.

Archetyp Mędrca w Pełni

Mędrzec również doprowadził do mistrzostwa używanie technologii, które stosuje. Technologia może oznaczać tu zarówno narzędzia materialne, jak i niematerialne. Archetyp Mędrca jest aktywny, gdy ktoś panuje nad działaniem skomplikowanej maszynerii produkcyjnej, ale również, kiedy skutecznie używamy narzędzi psychologicznych w pracy coachingowej lub terapeutycznej.

Mędrzec w Pełni jest również tak zwanym kontenerem, czyli kimś, kto będzie umiał poradzić sobie z ewentualnymi konsekwencjami użycia danej technologii. Kiedyś była to bardzo ważna umiejętność przy okazji przeprowadzania wszelkich inicjacji. Podobnie dzisiaj, psychoterapeuta musi umieć radzić sobie z emocjami, które mogą pojawiać się podczas procesu terapeutycznego. Stanowi swego rodzaju pojemnik na te emocje. A poza tym wie, w jakim momencie użyć najbardziej skutecznej technologii, aby proces terapeutyczny przebiegał w sposób optymalny.

Jeżeli jesteś świetnym prawnikiem, lekarzem, elektrykiem, hydraulikiem, mechanikiem, naukowcem, czy doradcą w jakiejkolwiek branży, to prawdopodobnie doszedłeś do tego poziomu dzięki wewnętrznemu Mędrcowi. Charakterystyczna dla niego ciekawość pomogła ci poszerzać wiedzę i opanować technologie, nieznane przez większość ludzi. Ważne jest oczywiście to, co się z tymi umiejętnościami i wiedzą robi.

Cienie Mędrca: Manipulator i Mądrala

Obecne czasy niewątpliwie sprzyjają kontaktowi z Mędrcem. Przyczynił się do tego rozwój technologiczny i łatwy dostęp do informacji. Niestety, ułatwiony kontakt z Mędrcem oznacza również wzmożoną powszechność i działalność jego Cienia.

Manipulator, który stanowi aktywny biegun Cienia Mędrca, jak sama nazwa wskazuje, jest częścią oddającą się manipulacjom i zwodzeniu. Wykorzystuje swoją wiedzę do osiągania własnych korzyści. Manipulator zna ludzką naturę, ale zamiast uświadamiać o niej innych, drwi z niej i żeruje na ludzkich słabościach. Dzięki temu Ego osoby znajdującej się w Cieniu Manipulatora, może podtrzymywać przekonanie o własnej wyższości.

Manipulator jest dobrze widoczny w polityce, mediach i reklamie, które skrzętnie korzystają z wielu technik, mających skłonić odbiorców do odpowiednich wyborów lub sposobu myślenia. Wpływają one na nasze codziennie decyzje zakupowe, ale również życiowe wybory.

Na drugim biegunie znajduje się bierna część Cienia Mędrca – Mądrala, którego można również określić jako Niewiniątko. Osoba pod jego wpływem kieruje się chęcią dostąpienia społecznych korzyści, płynących z roli Mędrca, ale nie chce robić tego, za co jest on odpowiedzialny. Mądrala nie chce dzielić się swoją wiedzą i pogłębiać jej, żeby być w stanie wykonywać zadania należące do Mędrca w Pełni. Zadowala się jej ograniczoną ilością, tylko taką, która pozwala zbijać z pantałyku osoby, biorące odpowiedzialność za własnego wewnętrznego Mędrca i podejmujące działanie. Podobnie jak w przypadku Manipulatora, takie zachowanie ma na celu wykreowanie swojego statusu i zademonstrowanie własnej wyższości.

Przykładem działania Niewiniątka są media społecznościowe. Wystarczy wejść na pierwszą z brzegu popularniejszą stronę, gdzie podejmowane są jakieś dyskusje. W sekcji komentarzy jak grzyby po deszczu pojawiają się Mądrale, które zdawać by się mogło, tylko czekają na okazję do zabłyśnięcia wiedzą i nie tyle udowodnienia swojej racji, co odebrania jej innym. Niestety, najczęściej na paru komentarzach wszystko się kończy, a do rozwiązania problemu, będącego przedmiotem dyskusji, nie poczyniono ani jednego kroku.

Cień godzi również w osobę, która jest pod jego wpływem. Osoba będąca pod jego władzą szkodzi więc sobie na przykład poprzez nadmierne analizowanie, brak decyzyjności i wynikającą z tego ogólną życiową bierność. Manipulator jest zazwyczaj odcięty od własnych emocji, które tkwiąc w czeluściach podświadomości, powoli niszczą go od środka. Zwłaszcza bierna cześć Cienia Mędrca niweluje prawie całkowicie działanie archetypu Wojownika. Kiedy przychodzi czas na działanie, Mądrala przejmuje ster, podsuwając kolejne argumenty do pozostania w bierności.

Dostęp do Mędrca w Pełni

Mędrca w Pełni cechują: wiedza i klarowny sposób myślenia, umiejętność obserwowania własnego Ego oraz zdolność do kierowania myśli i emocji w sposób optymalny dla jednostki, a także środowisk społecznych i naturalnych.

Aby dotrzeć do wewnętrznego Mędrca, należy stale zgłębiać tajniki interesującej nas dziedziny. Zwykle, kiedy nabędziemy wystarczającą ilość wiedzy na dany temat, zaczynamy zauważać, że są pewne aspekty, które mogą działać jeszcze lepiej. Wtedy pojawia się innowacyjność – kolejna cecha Mędrca.

Klarowny sposób myślenia wiąże się z umiejętnością obserwowania własnego Ego, która pozwala nam na nieuleganie emocjom i ułatwia kontrolę nad natrętnymi myślami. Można powiedzieć, że jest to istota archetypu Mędrca w Pełni. Umiejętności te pozwalają nam nie tylko zapanować nad własną psychiką, ale również umożliwiają nam zrozumienie innych ludzi i naszej ludzkiej natury w ogóle. Dawni oraz współcześni mędrcy wiedzą co robić, żeby pomóc innym, ponieważ są doskonałymi obserwatorami zarówno świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Wiedzą jakie guziki naciskać, żeby przeprowadzić człowieka przez proces wiodący do realizacji jego pełnego potencjału, minimalizując ryzyko zniechęcenia ich. Są w stanie skutecznie zaciekawić i tę ciekawość w człowieku podtrzymać.

W zdobyciu tych umiejętności, pomocne mogą okazać się wszelkie formy medytacji, czy odosobnienia, które pomagają nam usłyszeć siebie. Paradoksalnie, nie ułatwia nam tego dzisiejszy dostęp do technologii. Odosobnienie oznacza zrezygnowanie na jakiś z oglądania telewizji, słuchania radia, czy dostępu do Internetu.

Kiedy już dotrzemy do swojego sedna, ukierunkowanie emocji i myśli stanie się o wiele łatwiejsze. Odseparowanie się od własnego Ego, sprawi, że odzyskamy nad nim kontrolę, dzięki czemu nasze emocje i myśli będą mogły nam służyć, zamiast ranić nas i ludzi wokół.

Tekst powstał na podstawie książki King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine napisanej przez Roberta Moore’a oraz Douglasa Gillette.

KOMENTARZE

Powiedz, co myślisz

Fundacja Masculinum

Przejdź na stronę >

Instytut Psychoterapii Masculinum

Przejdź na stronę >